Ví Trezor là gì?

Ví Trezor là gì? Trezor là một loại ví trữ lạnh hay còn gọi là…