Bong bóng hoa Tulip Hà Lan – bong bóng tài chính nổi tiếng nhất lịch sử nhân loại

Một khóm hoa tulip dính virus, trở nên tuyệt đẹp đã “thổi nên” bong bóng…