Sàn giao dịch tiền điện tử crypto exchange là gì?

Xin chào bạn, tôi là BinhGolf team dautucoin.co trước khi giải thích cho bạn hiểu…