Mining City là gì? Liệu đây có phải là dự án đào bitcoin lừa đảo không?

Mining City là một sáng kiến nhằm tập trung những người mong muốn hợp nhất…