Site Loader
Liên hệ ngay
168/39 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM, VN
168/39 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM, VN

ERC20Fx (FOX) Airdrop

What you get:
400 FOX Tokens to top 5000 community users

Steps:
1. Open https://goo.gl/Bv1Du9
2. Click on “Join Now”
3. Fill in your information and submit
4. Join their Telegram https://t.me/erc20fx


Nhận ngay 400 Fox token top 5000 cộng đồng user

1. Mở lên trên đăng ký

2. Cick join now: https://goo.gl/Bv1Du9

3. Điền thông tin và submit

4. Tham gia kênh Telegram: https://t.me/erc20fx

 

Xem thêm: Tại sao đăng ký cả tháng mà không nhận được coin???

Tham gia kênh của chúng theo nhận thông tin coin mỗi ngày: Telegram Dautucoin.co

Post Author: admin