Site Loader
Liên hệ ngay
168/39 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM, VN
168/39 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM, VN

DAX Airdrop

What you get:
10 Points for registration, another 10 Points for each referral

Steps:
1. Join here http://shop.pe/2KIO8
2. fill in your information and submit
3. open mail account
4. click the link in the confirmation mail sent to you

Steps:
1. Đăng ký và nhận điểm tại đây http://shop.pe/2KIO8
2. Điền đủ thông tin và submit
3. Mở email
4. Click xác nhận là có điểm

Giới thiệu cho bạn bè để có thêm điểm, sau này đổi thành coin

Post Author: admin