IDO (Initial DEX Offering) là gì? Khác biệt IDO và IEO (Initial Exchange Offering)?

0.0 00 IDO là viết tắt của Initial DEX Offering. IDO nghĩa là phát hành…