Khi nào cần tham gia bảo hiểm nhân thọ?

Hỏi: Tôi làm văn phòng, đầu năm tới sẽ làm đám cưới và đang băn khoăn…