Binance burn coin lần thứ 8 – Đội ngũ từ chối nhận 40% tổng cung BNB

Binance vừa thông báo tiếp tục kế hoạch burn coin lần thứ tám với số…