TrueUSD là gì?

TrueUSD (TUSD) là gì? TrueUSD (TUSD) là một stablecoin mới (là đồng tiền điện tử…