QuadrigaCX là gì? Đánh giá sàn giao dịch tiền ảo QuadrigaCX ở Colombia

QuadrigaCX is a Bitcoin transaction and virtual virtual virtual environment at Vancouver, British Columbia, Canada…